Mission Statement

Tartu College'i nõukogu ja juhatuse eesmärk ja kohustus on oskuslik Tartu College'i majandusliku tegevuse juhtimine ja varade hooldamine.

Tartu College'i rahalised ülejäägid suunatakse Tartu College'i põhikirja alusel loodud allorganisatsioonide kaudu Eesti-ainelise hariduse, õppetöö, teabe ja kultuurilise tegevuse viljelemiseks. On püüe koondada väliseesti kultuurivarasid, loomaks andmebaase tulevikule.

Meie olemise algnõudeks on akadeemilise kodu turvalisus, kus liikmesorganisatsioonid töötavad iseseisvalt.