Suur Saal

Suur saal on akadeemilistele organisatsioonidele ja Tartu College’i allorganisatsioonidele kasutada tasuta nende organisatsioonide ürituste ja tegevuste läbiviimiseks.

Enne saali kasutamist tuleb vastaval organisatsioonil kasutamise aeg reserveerida Tartu College’i büroos ja kirjutada alla kasutamislepingule, milles saali kasutav organisatsioon kinnitab, et organisatsioon vastutab kasutamisel tehtud kahjude eest ja tasub nende parandamise eest. Samuti lubab organisatsioon teatada Tartu College’ile kohe, kui kavatsetud üritus või tegevus jääb ära ja reserveeritud aeg saab vabaks.

Saal ei ole tasuta isiklikkude pidude ja era-toimingute korraldamiseks. (Ka siis mitte, kui korraldaja kuulub mõnda akadeemilisse organisatsiooni.) Sellisteks otstarveteks saab saali üürida. Üüri hindade ja tingimuste kohta saab informatsiooni Tartu College’i büroost.

Tartu College’i suures saalis ja selle eel-ruumis ei ole lubatud kinnitada ehteid või dekoratsioone seintele, postidele, ustele ega lae pindadele. Pilte saab riputada seintele ja liikuvatele vahe-seintele ainult selleks otstarbeks ettenähtud vahenditega, millede kohta saab juhtnööre Tartu College’i büroost. Soovitame kasutamisele võtta laua dekoratsioone kui on vajadus saali ehtida. Kui tuleb esile mõni eri-vajadus, palume sellele lahendus leida koos Tartu College’i bürooga.